Den vanskeligste bønnen

  G♯      A♯m/G♯  B♯m     E♯m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  C♯     A♯/D    D♯
er bønnen: La din vilje skje!
  C♯     B♯      E♯m    C♯m/F♭
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  G♯/D♯    E♯7    A♯m     D♯
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   C♯      D♯/C♯    B♯7 E♯7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
A♯m  C♯/D♯  D♯7 G♯
La din vil - je  skje.
  G♯      A♯m/G♯   B♯m     E♯m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  C♯     A♯/D    D♯
var bønnen: La din vilje skje!
  C♯       B♯    E♯m      C♯m/F♭
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  G♯/D♯     E♯7    A♯m     D♯
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  C♯       D♯/C♯   B♯7 E♯7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
A♯m  C♯/D♯  D♯7 G♯
La din vil - je  skje.
  G♯      A♯m/G♯   B♯m      E♯m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  C♯     A♯/D   D♯
er bønnen: La din vile skje!
  C♯       B♯    E♯m     C♯m/F♭
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  G♯/D♯   E♯7    A♯m     D♯
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   C♯      D♯/C♯    B♯7 E♯7
For, Herre, det er spennende å be:
A♯m  C♯/D♯  D♯7 G♯
La din vil - je  skje.