Den vanskeligste bønnen

  G♭      A♭m/G♭  B♭m     E♭m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  C♭     A♭/C    D♭
er bønnen: La din vilje skje!
  C♭     B♭      E♭m    C♭m/D 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  G♭/D♭    E♭7    A♭m     D♭
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   C♭      D♭/C♭    B♭7 E♭7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
A♭m  C♭/D♭  D♭7 G♭
La din vil - je  skje.
  G♭      A♭m/G♭   B♭m     E♭m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  C♭     A♭/C    D♭
var bønnen: La din vilje skje!
  C♭       B♭    E♭m      C♭m/D 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  G♭/D♭     E♭7    A♭m     D♭
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  C♭       D♭/C♭   B♭7 E♭7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
A♭m  C♭/D♭  D♭7 G♭
La din vil - je  skje.
  G♭      A♭m/G♭   B♭m      E♭m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  C♭     A♭/C   D♭
er bønnen: La din vile skje!
  C♭       B♭    E♭m     C♭m/D 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  G♭/D♭   E♭7    A♭m     D♭
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   C♭      D♭/C♭    B♭7 E♭7
For, Herre, det er spennende å be:
A♭m  C♭/D♭  D♭7 G♭
La din vil - je  skje.