Den vanskeligste bønnen

  F♯      G♯m/F♯  A♯m     D♯m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  B     G♯/B♯   C♯
er bønnen: La din vilje skje!
  B     A♯      D♯m    Bm /D 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  F♯/C♯    D♯7    G♯m     C♯
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   B       C♯/B    A♯7 D♯7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
G♯m  B /C♯  C♯7 F♯
La din vil - je  skje.
  F♯      G♯m/F♯   A♯m     D♯m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  B     G♯/B♯   C♯
var bønnen: La din vilje skje!
  B       A♯    D♯m      Bm /D 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  F♯/C♯     D♯7    G♯m     C♯
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  B       C♯/B   A♯7 D♯7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
G♯m  B /C♯  C♯7 F♯
La din vil - je  skje.
  F♯      G♯m/F♯   A♯m      D♯m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  B     G♯/B♯   C♯
er bønnen: La din vile skje!
  B       A♯    D♯m     Bm /D 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  F♯/C♯   D♯7    G♯m     C♯
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   B       C♯/B    A♯7 D♯7
For, Herre, det er spennende å be:
G♯m  B /C♯  C♯7 F♯
La din vil - je  skje.