Den vanskeligste bønnen

  F♭      G♭m/F♭  A♭m     D♭m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  A     G♭/B♭   C♭
er bønnen: La din vilje skje!
  A     A♭      D♭m    Am /C 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  F♭/C♭    D♭7    G♭m     C♭
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   A       C♭/A    A♭7 D♭7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
G♭m  A /C♭  C♭7 F♭
La din vil - je  skje.
  F♭      G♭m/F♭   A♭m     D♭m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  A     G♭/B♭   C♭
var bønnen: La din vilje skje!
  A       A♭    D♭m      Am /C 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  F♭/C♭     D♭7    G♭m     C♭
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  A       C♭/A   A♭7 D♭7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
G♭m  A /C♭  C♭7 F♭
La din vil - je  skje.
  F♭      G♭m/F♭   A♭m      D♭m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  A     G♭/B♭   C♭
er bønnen: La din vile skje!
  A       A♭    D♭m     Am /C 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  F♭/C♭   D♭7    G♭m     C♭
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   A       C♭/A    A♭7 D♭7
For, Herre, det er spennende å be:
G♭m  A /C♭  C♭7 F♭
La din vil - je  skje.