Den vanskeligste bønnen

  E      F♯m/E   G♯m     C♯m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  A     F♯/A♯   B 
er bønnen: La din vilje skje!
  A     G♯      C♯m    Am /C 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  E /B     C♯7    F♯m     B 
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   A       B /A    G♯7 C♯7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
F♯m  A /B  B7  E 
La din vil - je  skje.
  E       F♯m/E    G♯m     C♯m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  A     F♯/A♯   B 
var bønnen: La din vilje skje!
  A       G♯    C♯m      Am /C 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  E /B     C♯7    F♯m     B 
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  A       B /A   G♯7 C♯7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
F♯m  A /B  B7  E 
La din vil - je  skje.
  E       F♯m/E    G♯m      C♯m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  A     F♯/A♯   B 
er bønnen: La din vile skje!
  A       G♯    C♯m     Am /C 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  E /B    C♯7    F♯m     B 
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   A       B /A    G♯7 C♯7
For, Herre, det er spennende å be:
F♯m  A /B  B7  E 
La din vil - je  skje.