Den vanskeligste bønnen

  D♯      E♯m/D♯  Gm      Cm
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  G♯     E♯/A    A♯
er bønnen: La din vilje skje!
  G♯     G      Cm     G♯m/C♭
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  D♯/A♯    C7    E♯m     A♯
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   G♯      A♯/G♯    G7  C7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
E♯m  G♯/A♯  A♯7 D♯
La din vil - je  skje.
  D♯      E♯m/D♯   Gm     Cm
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  G♯     E♯/A    A♯
var bønnen: La din vilje skje!
  G♯       G    Cm      G♯m/C♭
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  D♯/A♯     C7     E♯m     A♯
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  G♯       A♯/G♯   G7  C7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
E♯m  G♯/A♯  A♯7 D♯
La din vil - je  skje.
  D♯      E♯m/D♯   Gm      Cm
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  G♯     E♯/A   A♯
er bønnen: La din vile skje!
  G♯       G     Cm      G♯m/C♭
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  D♯/A♯   C7    E♯m     A♯
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   G♯      A♯/G♯    G7  C7
For, Herre, det er spennende å be:
E♯m  G♯/A♯  A♯7 D♯
La din vil - je  skje.