Den vanskeligste bønnen

  D♭      E♭m/D♭  Fm      B♭m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  G♭     E♭/G    A♭
er bønnen: La din vilje skje!
  G♭     F      B♭m    G♭m/A 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  D♭/A♭    B♭7    E♭m     A♭
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   G♭      A♭/G♭    F7  B♭7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
E♭m  G♭/A♭  A♭7 D♭
La din vil - je  skje.
  D♭      E♭m/D♭   Fm     B♭m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  G♭     E♭/G    A♭
var bønnen: La din vilje skje!
  G♭       F    B♭m      G♭m/A 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  D♭/A♭     B♭7    E♭m     A♭
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  G♭       A♭/G♭   F7  B♭7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
E♭m  G♭/A♭  A♭7 D♭
La din vil - je  skje.
  D♭      E♭m/D♭   Fm      B♭m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  G♭     E♭/G   A♭
er bønnen: La din vile skje!
  G♭       F     B♭m     G♭m/A 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  D♭/A♭   B♭7    E♭m     A♭
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   G♭      A♭/G♭    F7  B♭7
For, Herre, det er spennende å be:
E♭m  G♭/A♭  A♭7 D♭
La din vil - je  skje.