Den vanskeligste bønnen

  C♯      D♯m/C♯  E♯m     A♯m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  F♯     D♯/G    G♯
er bønnen: La din vilje skje!
  F♯     E♯      A♯m    F♯m/A 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  C♯/G♯    A♯7    D♯m     G♯
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   F♯      G♯/F♯    E♯7 A♯7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
D♯m  F♯/G♯  G♯7 C♯
La din vil - je  skje.
  C♯      D♯m/C♯   E♯m     A♯m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  F♯     D♯/G    G♯
var bønnen: La din vilje skje!
  F♯       E♯    A♯m      F♯m/A 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  C♯/G♯     A♯7    D♯m     G♯
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  F♯       G♯/F♯   E♯7 A♯7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
D♯m  F♯/G♯  G♯7 C♯
La din vil - je  skje.
  C♯      D♯m/C♯   E♯m      A♯m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  F♯     D♯/G   G♯
er bønnen: La din vile skje!
  F♯       E♯    A♯m     F♯m/A 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  C♯/G♯   A♯7    D♯m     G♯
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   F♯      G♯/F♯    E♯7 A♯7
For, Herre, det er spennende å be:
D♯m  F♯/G♯  G♯7 C♯
La din vil - je  skje.
Internal Server Error - My Hymnal

Internal Server Error

Module 'Phar' already loaded