Den vanskeligste bønnen

  C♭      D♭m/C♭  E♭m     A♭m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  F♭     D♭/F    G♭
er bønnen: La din vilje skje!
  F♭     E♭      A♭m    F♭m/G 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  C♭/G♭    A♭7    D♭m     G♭
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   F♭      G♭/F♭    E♭7 A♭7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
D♭m  F♭/G♭  G♭7 C♭
La din vil - je  skje.
  C♭      D♭m/C♭   E♭m     A♭m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  F♭     D♭/F    G♭
var bønnen: La din vilje skje!
  F♭       E♭    A♭m      F♭m/G 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  C♭/G♭     A♭7    D♭m     G♭
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  F♭       G♭/F♭   E♭7 A♭7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
D♭m  F♭/G♭  G♭7 C♭
La din vil - je  skje.
  C♭      D♭m/C♭   E♭m      A♭m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  F♭     D♭/F   G♭
er bønnen: La din vile skje!
  F♭       E♭    A♭m     F♭m/G 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  C♭/G♭   A♭7    D♭m     G♭
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   F♭      G♭/F♭    E♭7 A♭7
For, Herre, det er spennende å be:
D♭m  F♭/G♭  G♭7 C♭
La din vil - je  skje.