Den vanskeligste bønnen

  B      C♯m/B   D♯m     G♯m
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  E     C♯/E♯   F♯
er bønnen: La din vilje skje!
  E     D♯      G♯m    Em /G 
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  B /F♯    G♯7    C♯m     F♯
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   E       F♯/E    D♯7 G♯7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
C♯m  E /F♯  F♯7 B 
La din vil - je  skje.
  B       C♯m/B    D♯m     G♯m
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  E     C♯/E♯   F♯
var bønnen: La din vilje skje!
  E       D♯    G♯m      Em /G 
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  B /F♯     G♯7    C♯m     F♯
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  E       F♯/E   D♯7 G♯7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
C♯m  E /F♯  F♯7 B 
La din vil - je  skje.
  B       C♯m/B    D♯m      G♯m
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  E     C♯/E♯   F♯
er bønnen: La din vile skje!
  E       D♯    G♯m     Em /G 
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  B /F♯   G♯7    C♯m     F♯
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   E       F♯/E    D♯7 G♯7
For, Herre, det er spennende å be:
C♯m  E /F♯  F♯7 B 
La din vil - je  skje.