Den vanskeligste bønnen

  E♭      Fm/E♭  Gm      Cm
Den vanskeligste bønnen å be med ærlig sinn,
  A♭     F/A    B♭
er bønnen: La din vilje skje!
  A♭     G      Cm     A♭m/C♭
For egenviljen blander sitt eget ønske inn,
  E♭/B♭    C7    Fm     B♭
og overfor Guds tanker er viljen ofte blind.
   A♭      B♭/A♭    G7  C7
Men, Herre, gi meg motet til å be:
Fm   A♭/B♭  B♭7 E♭
La din vil - je  skje.
  E♭      Fm/E♭   Gm     Cm
Den siste, sterke bønnen som Jesus lå og ba,
  A♭     F/A    B♭
var bønnen: La din vilje skje!
  A♭       G    Cm      A♭m/C♭
Om det som ligger foran er lett å flykte fra,
  E♭/B♭     C7     Fm      B♭
og ingenting gir lyst til å si det Jesus sa,
  A♭       B♭/A♭   G7  C7
så, Herre, lær meg likevel å be: 
Fm   A♭/B♭  B♭7 E♭
La din vil - je  skje.
  E♭      Fm/E♭   Gm      Cm
Den enkle, stille bønnen som åpner Herrens vei,
  A♭     F/A   B♭
er bønnen: La din vile skje!
  A♭       G     Cm      A♭m/C♭
Og den som ber om dette vil ikke lett gå lei,
  E♭/B♭   C7    Fm      B♭
men stadig overraskes og stadig undre seg.
   A♭      B♭/A♭    G7  C7
For, Herre, det er spennende å be:
Fm   A♭/B♭  B♭7 E♭
La din vil - je  skje.