Herren er min hyrde

Ja, Herren er min hyrde,
jeg kjenner intet savn,
men hviler trygg og glad
i grønne lier.
Til glede for mitt hjerte
og ære for hans navn
skal jeg få følge ham
på rettferds stier.
Om inn i mørke daler
vår vei skal bøye av,
og vi må gå langs stup
i dødens skygge,
så skal jeg ikke frykte,
jeg ser din kjepp og stav.
Hvor du går med er
alle steder trygge.
Du dekker bord med gaver
hver dag i overflod.
Og fienden blir spredt
til alle sider.
Du salver meg med olje,
alt godt tar jeg imot,
og jeg skal bo hos deg
i lange tider.