Det hev ei rose sprunge

B     E  B
Det hev ei rose sprunge
C♯m   F♯7  B
ut av ei rot so grann.
     E   F♯ G♯m
Som fedrane hev sunge:
E    F♯7  B
Av Isais rot ho rann,
  F♯   C♯7  F♯
og var ein blome blid
   B   E   F♯ G♯
midt i den kalde vinter
C♯m    F♯7   B
ved mørke midnattstid.
B    E  B
Om denne rosa eine
C♯m    F♯7  B
er sagt Jesajas ord.
     E   F♯ G♯m
Maria møy den reine,
E    F♯7   B
bar rosa til vår jord.
  F♯   C♯7   F♯
Og Herrens miskunnsmakt
  B   E   F♯ G♯
det store under gjorde
C♯m    F♯7  B
som var i spådom sagt.
B     E    B
Guds rosa ljuvleg angar
C♯m    F♯7   B
og skin i jordlivs natt.
     E   F♯ G♯m
Når hennar ljos oss fangar,
E      F♯7  B
ho vert vår beste skatt.
  F♯   C♯7 F♯
Me syng i englelag:
  B   E    F♯ G♯
No er det fødd ein Frelsar,
C♯m   F♯7   B
og natti vart til dag.