Når vi søker Gud

    G♯ D♯ E♯m      B♯m C♯
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    E♯m D♯ G♯ C♯   G♯/D♯ E♯m  D♯
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    G♯ D♯ E♯m       B♯m C♯
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   E♯m D♯  G♯ C♯     G♯/D♯ D♯7 G♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.