Når vi søker Gud

    G♭ D♭ E♭m      B♭m C♭
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    E♭m D♭ G♭ C♭   G♭/D♭ E♭m  D♭
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    G♭ D♭ E♭m       B♭m C♭
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   E♭m D♭  G♭ C♭     G♭/D♭ D♭7 G♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.