Når vi søker Gud

    F♯ C♯ D♯m      A♯m B 
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    D♯m C♯ F♯ B   F♯/C♯ D♯m  C♯
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    F♯ C♯ D♯m       A♯m B 
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   D♯m C♯  F♯ B      F♯/C♯ C♯7 F♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.