Når vi søker Gud

    F♭ C♭ D♭m      A♭m A 
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    D♭m C♭ F♭ A   F♭/C♭ D♭m  C♭
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    F♭ C♭ D♭m       A♭m A 
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   D♭m C♭  F♭ A      F♭/C♭ C♭7 F♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.