Når vi søker Gud

    E♯ B♯ Dm       Am  A♯
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Dm B♯ E♯ A♯   E♯/B♯ Dm   B♯
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    E♯ B♯ Dm       Am A♯
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Dm B♯  E♯ A♯     E♯/B♯ B♯7 E♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.