Når vi søker Gud

    E♭ B♭ Cm       Gm  A♭
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Cm B♭ E♭ A♭   E♭/B♭ Cm   B♭
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    E♭ B♭ Cm       Gm A♭
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Cm B♭  E♭ A♭     E♭/B♭ B♭7 E♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.