Når vi søker Gud

    E B  C♯m      G♯m A 
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    C♯m B E A   E/B C♯m  B
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    E B C♯m       G♯m A 
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   C♯m B  E  A      E/B  B7 E
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.