Når vi søker Gud

    D♯ A♯ Cm       Gm  G♯
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Cm A♯ D♯ G♯   D♯/A♯ Cm   A♯
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    D♯ A♯ Cm       Gm G♯
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Cm A♯  D♯ G♯     D♯/A♯ A♯7 D♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.