Når vi søker Gud

    D♭ A♭ B♭m      Fm  G♭
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    B♭m A♭ D♭ G♭   D♭/A♭ B♭m  A♭
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    D♭ A♭ B♭m       Fm G♭
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   B♭m A♭  D♭ G♭     D♭/A♭ A♭7 D♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.