Når vi søker Gud

    D A  Bm       F♯m G 
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Bm A D G   D/A Bm   A
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    D A Bm       F♯m G 
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Bm A  D  G      D/A  A7 D
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.