Når vi søker Gud

    C♯ G♯ A♯m      E♯m F♯
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    A♯m G♯ C♯ F♯   C♯/G♯ A♯m  G♯
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    C♯ G♯ A♯m       E♯m F♯
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   A♯m G♯  C♯ F♯     C♯/G♯ G♯7 C♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.