Når vi søker Gud

    C♭ G♭ A♭m      E♭m F♭
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    A♭m G♭ C♭ F♭   C♭/G♭ A♭m  G♭
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    C♭ G♭ A♭m       E♭m F♭
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   A♭m G♭  C♭ F♭     C♭/G♭ G♭7 C♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.
Internal Server Error - My Hymnal

Internal Server Error

Module 'Phar' already loaded