Når vi søker Gud

    B♯ G  Am       Em  E♯
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Am G B♯ E♯   B♯/G Am   G
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    B♯ G Am       Em E♯
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Am G  B♯ E♯     B♯/G  G7 B♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.