Når vi søker Gud

    B♭ F  Gm       Dm  E♭
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Gm F B♭ E♭   B♭/F Gm   F
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    B♭ F Gm       Dm E♭
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Gm F  B♭ E♭     B♭/F  F7 B♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.