Når vi søker Gud

    A♯ E♯ Gm       Dm  D♯
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Gm E♯ A♯ D♯   A♯/E♯ Gm   E♯
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    A♯ E♯ Gm       Dm D♯
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Gm E♯  A♯ D♯     A♯/E♯ E♯7 A♯
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.