Når vi søker Gud

    A♭ E♭ Fm       Cm  D♭
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    Fm E♭ A♭ D♭   A♭/E♭ Fm   E♭
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    A♭ E♭ Fm       Cm D♭
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   Fm E♭  A♭ D♭     A♭/E♭ E♭7 A♭
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.