Når vi søker Gud

    A E  F♯m      C♯m D 
Når vi sø-ker Gud, åpner for hans bud,
    F♯m E A D   A/E F♯m  E
kjenner han er næ-r, tar oss som vi er,
    A E F♯m       C♯m D 
faller vi på kne, ydmykt for å  be,
   F♯m E  A  D      A/E  E7 A
roper hel-lig, hel-lig, la din vil - je skje.