Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

    A /E   Am /E   E 
Jeg vil gi deg, o Herre min lovsang,
Emaj7  A /E   Am /E   E 
jeg vil takke deg med mine ord,
E    C♯m   F♯7   Bmaj7 Emaj7 
for din nåde som er uten gren - ser,
Emaj7  A     F♯m7     Bsus4 B
og for godhet og kjærlighet stor.
B7   E     B/D♯    A /C♯
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
F♯m7  G♯m7  C♯m       F♯7 B
la hver tone en hyllest til deg væ - re,
B7  E     B/D♯   A /C♯
og i dager med glede og dager med sorg
F♯m7  E /B A     E /B   B7 E 
vil jeg le - ve hver dag til din æ - re!
   A /E   Am /E   E 
Ingen annen er verdig den sangen.
Emaj7  A /E    Am /E  E 
Bare  du, Herre, eier min sang,
E  C♯m     F♯7    Bmaj7 Emaj7 
og i himlen skal lovsangen ly - de
Emaj7  A   F♯m7   Bsus4 B
til din ære en evighet lang.
B7   E     B/D♯    A /C♯
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
F♯m7  G♯m7  C♯m       F♯7 B
la hver tone en hyllest til deg væ - re,
B7  E     B/D♯   A /C♯
og i dager med glede og dager med sorg
F♯m7  E /B A     E /B   B7 E 
vil jeg le - ve hver dag til din æ - re!
   A /E  Am /E    E 
Og om sangen iblant skulle stilne,
Emaj7  A /E    Am /E  E 
og  forstyrres av uro og strid,
E   C♯m   F♯7   Bmaj7 Emaj7 
Herre, åpne på ny mine øy - ne,
Emaj7  A     F♯m7     Bsus4 B
så jeg ser at hos deg er min fred.
B7   E     B/D♯    A /C♯
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
F♯m7  G♯m7  C♯m       F♯7 B
la hver tone en hyllest til deg væ - re,
B7  E     B/D♯   A /C♯
og i dager med glede og dager med sorg
F♯m7  E /B A     E /B   B7 E 
vil jeg le - ve hver dag til din æ - re!