Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang

    E /B   Em /B   B 
Jeg vil gi deg, o Herre min lovsang,
Bmaj7  E /B   Em /B   B 
jeg vil takke deg med mine ord,
B    G♯m   C♯7   F♯maj7 Bmaj7 
for din nåde som er uten gren - ser,
Bmaj7  E     C♯m7     F♯sus4 F♯
og for godhet og kjærlighet stor.
F♯7   B     F♯/A♯    E /G♯
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
C♯m7  D♯m7  G♯m       C♯7 F♯
la hver tone en hyllest til deg væ - re,
F♯7 B     F♯/A♯   E /G♯
og i dager med glede og dager med sorg
C♯m7  B /F♯ E     B /F♯   F♯7 B 
vil jeg le - ve hver dag til din æ - re!
   E /B   Em /B   B 
Ingen annen er verdig den sangen.
Bmaj7  E /B    Em /B  B 
Bare  du, Herre, eier min sang,
B  G♯m     C♯7    F♯maj7 Bmaj7 
og i himlen skal lovsangen ly - de
Bmaj7  E   C♯m7   F♯sus4 F♯
til din ære en evighet lang.
F♯7   B     F♯/A♯    E /G♯
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
C♯m7  D♯m7  G♯m       C♯7 F♯
la hver tone en hyllest til deg væ - re,
F♯7 B     F♯/A♯   E /G♯
og i dager med glede og dager med sorg
C♯m7  B /F♯ E     B /F♯   F♯7 B 
vil jeg le - ve hver dag til din æ - re!
   E /B  Em /B    B 
Og om sangen iblant skulle stilne,
Bmaj7  E /B    Em /B  B 
og  forstyrres av uro og strid,
B   G♯m   C♯7   F♯maj7 Bmaj7 
Herre, åpne på ny mine øy - ne,
Bmaj7  E     C♯m7     F♯sus4 F♯
så jeg ser at hos deg er min fred.
F♯7   B     F♯/A♯    E /G♯
Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg,
C♯m7  D♯m7  G♯m       C♯7 F♯
la hver tone en hyllest til deg væ - re,
F♯7 B     F♯/A♯   E /G♯
og i dager med glede og dager med sorg
C♯m7  B /F♯ E     B /F♯   F♯7 B 
vil jeg le - ve hver dag til din æ - re!