Hellig, hellig, hellig

G♯       D♯ G♯  C♯       G♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
D♯   G♯   E♯m D♯/G   D♯/A♯ A♯7  D♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
G♯   E♯m   D♯ G♯  C♯      G♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
G♯m G♯7/B♯ C♯ E♯ A♯m D♯7  G♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
G♯       D♯ G♯  C♯      G♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
D♯   G♯  E♯m D♯/G   D♯/A♯  A♯7  D♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
G♯  E♯m  D♯ G♯ C♯      G♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
G♯m G♯7/B♯ C♯  E♯ A♯m   D♯7  G♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
G♯       D♯ G♯  C♯       G♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
D♯  G♯  E♯m D♯/G   D♯/A♯  A♯7  D♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
G♯   E♯m  D♯ G♯ C♯      G♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
G♯m G♯7/B♯ C♯ E♯ A♯m  D♯7 G♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!