Hellig, hellig, hellig

G♭       D♭ G♭  C♭       G♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
D♭   G♭   E♭m D♭/F   D♭/A♭ A♭7  D♭
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
G♭   E♭m   D♭ G♭  C♭      G♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
G♭m G♭7/B♭ C♭ E♭ A♭m D♭7  G♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
G♭       D♭ G♭  C♭      G♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
D♭   G♭  E♭m D♭/F   D♭/A♭  A♭7  D♭
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
G♭  E♭m  D♭ G♭ C♭      G♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
G♭m G♭7/B♭ C♭  E♭ A♭m   D♭7  G♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
G♭       D♭ G♭  C♭       G♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
D♭  G♭  E♭m D♭/F   D♭/A♭  A♭7  D♭
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
G♭   E♭m  D♭ G♭ C♭      G♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
G♭m G♭7/B♭ C♭ E♭ A♭m  D♭7 G♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!