Hellig, hellig, hellig

G        D  G  C        G
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
D   G    Em  D/F♯  D/A A7   D
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
G    Em   D  G  C       G
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Gm G7/B  C  E Am  D7  G
du, Herre, som i evig-heten bor!
G        D  G  C      G
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
D   G   Em D/F♯  D/A   A7  D
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
G   Em   D G  C      G
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Gm G7/B  C  E  Am    D7   G
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
G        D  G  C       G
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
D   G  Em  D/F♯  D/A   A7   D
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
G   Em   D  G  C      G
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Gm G7/B  C E Am  D7  G
du er a - le-ne Gud i evig-het!