Hellig, hellig, hellig

F♯       C♯ F♯  B        F♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
C♯   F♯   D♯m C♯/E♯  C♯/G♯ G♯7  C♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
F♯   D♯m   C♯ F♯  B       F♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
F♯m F♯7/A♯ B  D♯ G♯m C♯7  F♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
F♯       C♯ F♯  B      F♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
C♯   F♯  D♯m C♯/E♯  C♯/G♯  G♯7  C♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
F♯  D♯m  C♯ F♯ B      F♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
F♯m F♯7/A♯ B  D♯ G♯m   C♯7  F♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
F♯       C♯ F♯  B       F♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
C♯  F♯  D♯m C♯/E♯  C♯/G♯  G♯7  C♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
F♯   D♯m  C♯ F♯ B      F♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
F♯m F♯7/A♯ B D♯ G♯m  C♯7 F♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!