Hellig, hellig, hellig

F♭       C♭ F♭  A        F♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
C♭   F♭   D♭m C♭/E♭  C♭/G♭ G♭7  C♭
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
F♭   D♭m   C♭ F♭  A       F♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
F♭m F♭7/A♭ A  D♭ G♭m C♭7  F♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
F♭       C♭ F♭  A      F♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
C♭   F♭  D♭m C♭/E♭  C♭/G♭  G♭7  C♭
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
F♭  D♭m  C♭ F♭ A      F♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
F♭m F♭7/A♭ A  D♭ G♭m   C♭7  F♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
F♭       C♭ F♭  A       F♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
C♭  F♭  D♭m C♭/E♭  C♭/G♭  G♭7  C♭
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
F♭   D♭m  C♭ F♭ A      F♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
F♭m F♭7/A♭ A D♭ G♭m  C♭7 F♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!