Hellig, hellig, hellig

F        C  F  B♭       F
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
C   F    Dm  C/E   C/G G7   C
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
F    Dm   C  F  B♭      F
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Fm F7/A  B♭ D Gm  C7  F
du, Herre, som i evig-heten bor!
F        C  F  B♭      F
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
C   F   Dm C/E   C/G   G7  C
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
F   Dm   C F  B♭      F
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Fm F7/A  B♭  D  Gm    C7   F
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
F        C  F  B♭       F
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
C   F  Dm  C/E   C/G   G7   C
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
F   Dm   C  F  B♭      F
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Fm F7/A  B♭ D Gm  C7  F
du er a - le-ne Gud i evig-het!