Hellig, hellig, hellig

E♯       B♯ E♯  A♯       E♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
B♯   E♯   Dm  B♯/E   B♯/G G7   B♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
E♯   Dm   B♯ E♯  A♯      E♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
E♯m E♯7/A  A♯ D Gm  B♯7  E♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
E♯       B♯ E♯  A♯      E♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
B♯   E♯  Dm B♯/E   B♯/G   G7  B♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
E♯  Dm   B♯ E♯ A♯      E♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
E♯m E♯7/A  A♯  D  Gm    B♯7  E♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
E♯       B♯ E♯  A♯       E♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
B♯  E♯  Dm  B♯/E   B♯/G   G7   B♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
E♯   Dm   B♯ E♯ A♯      E♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
E♯m E♯7/A  A♯ D Gm  B♯7 E♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!