Hellig, hellig, hellig

E♭       B♭ E♭  A♭       E♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
B♭   E♭   Cm  B♭/D   B♭/F F7   B♭
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
E♭   Cm   B♭ E♭  A♭      E♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
E♭m E♭7/G  A♭ C Fm  B♭7  E♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
E♭       B♭ E♭  A♭      E♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
B♭   E♭  Cm B♭/D   B♭/F   F7  B♭
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
E♭  Cm   B♭ E♭ A♭      E♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
E♭m E♭7/G  A♭  C  Fm    B♭7  E♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
E♭       B♭ E♭  A♭       E♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
B♭  E♭  Cm  B♭/D   B♭/F   F7   B♭
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
E♭   Cm   B♭ E♭ A♭      E♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
E♭m E♭7/G  A♭ C Fm  B♭7 E♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!