Hellig, hellig, hellig

E        B  E  A        E
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
B   E    C♯m B/D♯  B/F♯ F♯7  B
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
E    C♯m   B  E  A       E
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Em E7/G♯ A  C♯ F♯m B7  E
du, Herre, som i evig-heten bor!
E        B  E  A      E
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
B   E   C♯m B/D♯  B/F♯  F♯7  B
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
E   C♯m  B E  A      E
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Em E7/G♯ A  C♯ F♯m   B7   E
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
E        B  E  A       E
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
B   E  C♯m B/D♯  B/F♯  F♯7  B
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
E   C♯m  B  E  A      E
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Em E7/G♯ A C♯ F♯m  B7  E
du er a - le-ne Gud i evig-het!