Hellig, hellig, hellig

D♯       A♯ D♯  G♯       D♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
A♯   D♯   Cm  A♯/D   A♯/E♯ E♯7  A♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
D♯   Cm   A♯ D♯  G♯      D♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
D♯m D♯7/G  G♯ C E♯m A♯7  D♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
D♯       A♯ D♯  G♯      D♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
A♯   D♯  Cm A♯/D   A♯/E♯  E♯7  A♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
D♯  Cm   A♯ D♯ G♯      D♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
D♯m D♯7/G  G♯  C  E♯m   A♯7  D♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
D♯       A♯ D♯  G♯       D♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
A♯  D♯  Cm  A♯/D   A♯/E♯  E♯7  A♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
D♯   Cm   A♯ D♯ G♯      D♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
D♯m D♯7/G  G♯ C E♯m  A♯7 D♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!