Hellig, hellig, hellig

D♭       A♭ D♭  G♭       D♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
A♭   D♭   B♭m A♭/C   A♭/E♭ E♭7  A♭
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
D♭   B♭m   A♭ D♭  G♭      D♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
D♭m D♭7/F  G♭ B♭ E♭m A♭7  D♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
D♭       A♭ D♭  G♭      D♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
A♭   D♭  B♭m A♭/C   A♭/E♭  E♭7  A♭
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
D♭  B♭m  A♭ D♭ G♭      D♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
D♭m D♭7/F  G♭  B♭ E♭m   A♭7  D♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
D♭       A♭ D♭  G♭       D♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
A♭  D♭  B♭m A♭/C   A♭/E♭  E♭7  A♭
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
D♭   B♭m  A♭ D♭ G♭      D♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
D♭m D♭7/F  G♭ B♭ E♭m  A♭7 D♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!