Hellig, hellig, hellig

D        A  D  G        D
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
A   D    Bm  A/C♯  A/E E7   A
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
D    Bm   A  D  G       D
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Dm D7/F♯ G  B Em  A7  D
du, Herre, som i evig-heten bor!
D        A  D  G      D
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
A   D   Bm A/C♯  A/E   E7  A
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
D   Bm   A D  G      D
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Dm D7/F♯ G  B  Em    A7   D
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
D        A  D  G       D
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
A   D  Bm  A/C♯  A/E   E7   A
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
D   Bm   A  D  G      D
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Dm D7/F♯ G B Em  A7  D
du er a - le-ne Gud i evig-het!