Hellig, hellig, hellig

C♯       G♯ C♯  F♯       C♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
G♯   C♯   A♯m G♯/B♯  G♯/D♯ D♯7  G♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
C♯   A♯m   G♯ C♯  F♯      C♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
C♯m C♯7/E♯ F♯ A♯ D♯m G♯7  C♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
C♯       G♯ C♯  F♯      C♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
G♯   C♯  A♯m G♯/B♯  G♯/D♯  D♯7  G♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
C♯  A♯m  G♯ C♯ F♯      C♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
C♯m C♯7/E♯ F♯  A♯ D♯m   G♯7  C♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
C♯       G♯ C♯  F♯       C♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
G♯  C♯  A♯m G♯/B♯  G♯/D♯  D♯7  G♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
C♯   A♯m  G♯ C♯ F♯      C♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
C♯m C♯7/E♯ F♯ A♯ D♯m  G♯7 C♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!