Hellig, hellig, hellig

C♭       G♭ C♭  F♭       C♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
G♭   C♭   A♭m G♭/B♭  G♭/D♭ D♭7  G♭
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
C♭   A♭m   G♭ C♭  F♭      C♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
C♭m C♭7/E♭ F♭ A♭ D♭m G♭7  C♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
C♭       G♭ C♭  F♭      C♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
G♭   C♭  A♭m G♭/B♭  G♭/D♭  D♭7  G♭
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
C♭  A♭m  G♭ C♭ F♭      C♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
C♭m C♭7/E♭ F♭  A♭ D♭m   G♭7  C♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
C♭       G♭ C♭  F♭       C♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
G♭  C♭  A♭m G♭/B♭  G♭/D♭  D♭7  G♭
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
C♭   A♭m  G♭ C♭ F♭      C♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
C♭m C♭7/E♭ F♭ A♭ D♭m  G♭7 C♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!