Hellig, hellig, hellig

C        G  C  F        C
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
G   C    Am  G/B   G/D D7   G
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
C    Am   G  C  F       C
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Cm C7/E  F  A Dm  G7  C
du, Herre, som i evig-heten bor!
C        G  C  F      C
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
G   C   Am G/B   G/D   D7  G
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
C   Am   G C  F      C
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Cm C7/E  F  A  Dm    G7   C
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
C        G  C  F       C
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
G   C  Am  G/B   G/D   D7   G
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
C   Am   G  C  F      C
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Cm C7/E  F A Dm  G7  C
du er a - le-ne Gud i evig-het!