Hellig, hellig, hellig

B♯       G  B♯  E♯       B♯
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
G   B♯   Am  G/B   G/D D7   G
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
B♯   Am   G  B♯  E♯      B♯
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
B♯m B♯7/E  E♯ A Dm  G7  B♯
du, Herre, som i evig-heten bor!
B♯       G  B♯  E♯      B♯
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
G   B♯  Am G/B   G/D   D7  G
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
B♯  Am   G B♯ E♯      B♯
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
B♯m B♯7/E  E♯  A  Dm    G7   B♯
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
B♯       G  B♯  E♯       B♯
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
G   B♯  Am  G/B   G/D   D7   G
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
B♯   Am   G  B♯ E♯      B♯
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
B♯m B♯7/E  E♯ A Dm  G7  B♯
du er a - le-ne Gud i evig-het!