Hellig, hellig, hellig

B♭       F  B♭  E♭       B♭
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
F   B♭   Gm  F/A   F/C C7   F
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
B♭   Gm   F  B♭  E♭      B♭
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
B♭m B♭7/D  E♭ G Cm  F7  B♭
du, Herre, som i evig-heten bor!
B♭       F  B♭  E♭      B♭
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
F   B♭  Gm F/A   F/C   C7  F
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
B♭  Gm   F B♭ E♭      B♭
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
B♭m B♭7/D  E♭  G  Cm    F7   B♭
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
B♭       F  B♭  E♭       B♭
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
F   B♭  Gm  F/A   F/C   C7   F
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
B♭   Gm   F  B♭ E♭      B♭
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
B♭m B♭7/D  E♭ G Cm  F7  B♭
du er a - le-ne Gud i evig-het!