Hellig, hellig, hellig

B        F♯ B  E        B
Hellig, hellig, hel-lig! Til din pris, o Herre,
F♯   B    G♯m F♯/A♯  F♯/C♯ C♯7  F♯
vi vår lovsang he - ver mot høye himmel-kor.
B    G♯m   F♯ B  E       B
Hellig, hellig, hel-lig, nådig og barm-hjertig,
Bm B7/D♯ E  G♯ C♯m F♯7  B
du, Herre, som i evig-heten bor!
B        F♯ B  E      B
Hellig, hellig, hel-lig! Jublende det lyder
F♯   B   G♯m F♯/A♯  F♯/C♯  C♯7  F♯
fra de engle-ska-rer som for din trone står.
B   G♯m  F♯ B  E      B
Tusen ganger tu-sen som med evig tunge
Bm B7/D♯ E  G♯ C♯m   F♯7  B
lov-priser deg, fra hvem alt liv ut-går.
B        F♯ B  E       B
Hellig, hellig, hel-lig! Selv om du deg skjuler,
F♯  B  G♯m F♯/A♯  F♯/C♯  C♯7  F♯
så at våre øy - ne  ei ser din herlig-het.
B   G♯m  F♯ B  E      B
Vi det vet, o Her-re, at kun du er hellig,
Bm B7/D♯ E G♯ C♯m  F♯7 B
du er a - le-ne Gud i evig-het!